Публічна оферта

Нижчевикладений текст публічної оферти (надалі за текстом - оферта) Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЗОВЕ» (надалі за текстом - Продавець) є пропозицією укласти електронний договір купівлі-продажу в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» на умовах, що викладені в цій оферті.
Загальні положення
1.1. Ця оферта є публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЗОВЕ» Продавця укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, що розміщений на сайті https://airtraq.com.ua/. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту оформлення Покупцем Замовлення на сайті Продавця.
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти Договір купівлі-продажу товарів, вважається факт заповнення Покупцем форми Замовлення Товарів на сайті Продавця.
Сторони гарантують, що володіють необхідною цивільно-правовою дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
Поняття і визначення
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «Оферта»- пропозиція укласти електронний договір купівлі-продажу в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» на умовах, що викладені в цій оферті.
* «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
* «Сторони» - Продавець та Покупець за Договором купівлі-продажу.
* «Продавець»– Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЗОВЕ», що розташоване за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82А, оф. 402, код ЄДРПОУ 43503166.
* «Покупець» - фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка володіє необхідною цивільно-правовою дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов, яка уклала Договір з Продавцем.
* «Акцепт Оферти»– повна і беззастережна згода Покупця на прийняття умов Оферти. Оферта вважається акцептованою Покупцем, а Договір купівлі-продажу укладеним з моменту оформлення Покупцем Замовлення на Сайті.
* «Замовлення»– вчинення дій, спрямованих на придбання Товарів Продавця, шляхом вибору окремих позицій з переліку товарів на Сайті та заповнення форми Замовлення Товарів на сайті Продавця.
* «Сайт»або«Інтернет-магазин»- сайт Продавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою:https://airtraq.com.ua, через який Продавець пропонує до продажу певний перелік Товарів.
* «Договіркупівлі-продажу»– договір купівлі-продажу, укладений шляхом акцепту Покупцем умов даної Оферти.

Предмет договору
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний на складі Продавця.
4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.
4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).
4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1 За допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує Замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передплати).
5.2 Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок в гривнях. При не надходження коштів Продавець залишає за собою право анулювати замовлення та вимагати від Покупця компенсацію витрат на відправлення, доставку та повернення такого Товару, а також інших витрат, пов’язаних із оформленням замовлення.
5.3 Кредитною карткою наступного типу:
Оплата за допомогою карт VISA / MasterCard
Приват24. Для клієнтів Приват24, оплатити можна в своєму акаунті.
Готівкові. Оплата готівкою в терміналах ПриватБанку.
Visa Checkout. Електронний гаманець від Visa, який дозволяє спростити процес оплати: клієнтові потрібно лише вибрати карту і підтвердити оплату в своєму електронному гаманці.
Рахунок. Платіж, який клієнт сплатить пізніше, відправивши рахунок на Email.
MasterPass. Електронний гаманець від MasterCard, який дозволяє спростити процес оплати: клієнтові потрібно лише вибрати карту і підтвердити оплату в своєму електронному гаманці.
LiqPay. Оплата за допомогою Liqpay гаманця, не потрібно вводити дані по карті, досить вибрати потрібну карту зі списку,
Apple Pay. Прийом оплати від клієнта за допомогою пристроїв компанії Apple
Google Pay. Зручний спосіб оплати від Google

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї картки. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://airtraq.com.ua/ у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro


Умови доставки замовлення
6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.
6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.
Права та обов'язки сторін:
7.1. Продавець має право:
- в односторонньому порядку припинити продаж товару за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору, а також призупинити виконання інших замовлень Покупця.
- у разі відмови від отримання та/або оплати Товару, вимагати від Покупця відшкодування витрат, пов’язаних із відправленням, доставкою, завантаженням, поверненням Товарів, а також інших витрат, пов’язаних із оформленням замовлення.
7.2. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
7.3. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
- за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
Інші умови
9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на Інтернет-сайті. Всі зміни вважаються чинними та беззаперечно прийнятими Покупцем з моменту публікації їх на Сайті Продавця.
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
9.4. Оформлення Покупцем в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.7. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.
Порядок повернення товару належної якості
10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.
10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.
10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.
Термін дії договору
11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту оформлення Покупцем Замовлення на Сайті.
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених цим договором та/або чинним законодавством України.